Hoe is jouw Cash Conversion Cycle?

Een beetje raar vond ik het, toen ik voor de eerste keer had gehoord over de Cash Conversion Cycle.

 

Dat was tijdens mijn studie Bedrijfkunde aan de Erasmus Universiteit. Ik zag toen niet het nut om een cijfertje je te weten dat de tijdsduur van het vastzittende kapitaal kan meten. Waarschijnlijk gebeurt hetzelfde bij heel veel MKB-ondernemers. Cash Conversion Cycle? Nooit van gehoord!!

 

Heb jij als MKB-ondernemer ooit gehoord over de Cash Conversion Cycle? Weet jij toevallig wat de Cash Conversion Cycle is van jouw onderneming? Misschien weet jij niet precies wat Cash Conversion Cycle (CCC) inhoudt, maar heb jij er eigenlijk wel dagelijks mee te maken.

 

Want CCC betekent simpelweg de manier waarop jouw onderneming omgaat met de cyclus van debiteuren, crediteuren en voorraden. Ik zag toen nog niet hoe belangrijk de CCC voor een onderneming kan zijn. Maar door deze te berekenen, krijg je inzicht in de tijdsduur van het werkkapitaalbeslag: van betaling van de leverancier tot betaling door je klant.

 

Misschien klinkt het niet interessant om te weten wat de CCC van jouw onderneming is, maar het inzichtelijk maken van werkkapitaal is van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Niet alleen krijg je door de CCC de financiële risico’s scherper in beeld, maar ook laat de CCC de doorlooptijd ervan zien en geeft het aan waar jouw operationele sterkten en zwakten zich bevinden.

 

De voordelen van het gebruik van de CCC van je onderneming zijn:

  • Inzicht in je ondernemingsrisico: wie voldoende inzicht heeft in het werkkapitaal, heeft voldoende inzicht in zijn bedrijfsvoering. Het monitoren van de CCC is belangrijk om de trend te kunnen zien in bedrijfsprocessen. Waar zit het geld vast, waar loopt de onderneming risico en waar liggen nog kansen voor verbetering? Bijvoorbeeld een oplopende CCC kan bijvoorbeeld wijzen op dubieuze debiteuren of het hebben van een incourante voorraad.
  • Inzicht in je geldstromen: Waar wordt geld gegenereerd en waar blijft geld vast zitten? Het geeft jouw handvaten om gericht actie te ondernemen. De geldstromen zijn de slagader van jouw bedrijf en daarom is een goed inzicht in de geldstromen van levensbelang. Snel en adequaat reageren op bijvoorbeeld teruglopend betalingsgedrag of overtollige voorraadvorming is alleen mogelijk wanneer je je cashflow continue onder de loep houdt
  • Inzicht in je financieringsbehoefte: Is er in de nabije toekomst meer of minder financiering nodig? In welk onderdeel van jouw processen zit bijvoorbeeld veel geld vast? En hoe kan dat beter gefinancierd worden?
  • Een signaalfunctie: Je CCC kan vastlopende processen en vastzittende geld signaleren. Meten is weten en door tijdig trends te bespeuren in onderdelen van CCC kun jij op tijd ingrijpen of accenten verleggen. Maar hoe kun jij jouw CCC berekenen? CCC is uitgedrukt in aantal dagen en geeft weer hoelang geld vastzit in het aankoop-, productie- en verkoopsproces van jouw onderneming.

 

De berekening van de CCC is gebaseerd op:

  • DSO (Days Sales Outstanding) of het aantal dagen klantenkrediet: het gemiddelde aantal dagen dat je onderneming moet wachten op betaling nadat een product of dienst werd geleverd. DSO= 365 dagen* Debiteuren/ Omzet.
  • DIO (Days Inventory Outstanding) of het aantal dagen voorraadrotatie: het gemiddelde aantal dagen dat je onderneming nodig heeft om de voorraad om te zetten in verkoop. DIO= 365 dagen* Voorraden/ Inkoopwaarde van de omzet.
  • DPO (Days Payable Outstanding) of het aantal dagen leverancierskrediet: het gemiddelde aantal dagen dat je onderneming nodig heeft om de leveranciers te betalen. DPO= 365 dagen* Crediteuren/ Inkoopwaarde van de omzet.

CCC= DIO+DSO-DPO

 

Hoe korter de cyclus, hoe minder kapitaal vastzit in het bedrijfsproces, wat je in staat stelt jouw kortetermijnverplichtingen tegemoet te komen en je activiteiten verder uit te bouwen. Met de CCC parameters bent jij op de hoogte van jouw bedrijfskapitaal en de efficiency ervan. Het is wel noodzakelijk vergelijkingsmateriaal of benchmarking te vinden.

 

Kijk en vergelijk jouw uitkomsten met vergelijkbare bedrijven in de branche. En kijk en vergelijk in de tijd. Hoe is de ontwikkeling van het werkkapitaal? Loopt de DSO op? Zijn er klanten die steeds later betalen? Betaalt je zelf wellicht te snel ten opzichte van jouw concurrenten?

 

Werkkapitaal is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten, voorraden aan te vullen.Bedrijven die onvoldoende werkkapitaal hebben, krijgen problemen met hun dagelijkse uitgaven. Wanneer je een tekort hebt aan werkkapitaal kun je bijvoorbeeld je rekeningen niet meer voldoen.

 

Wil jij hulp om jouw CCC te verbeteren? Heb jij behoefte aan persoonlijk begeleiding om jouw processen te optimaliseren zodat jij meer financiële ruimte krijgt? Meld je aan voor een van onze programma’s. Wij helpen jou graag om jouw bedrijf zo succesvol mogelijk te maken.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.