Wil jij de waarde van jouw onderneming verhogen?

Doe dan iets met het werkkapitaal van jouw onderneming!!!  

 

Een recente studie heeft andermaal de vinger op de wonde gelegd: “Minder dan een derde van de ondernemers kent de waarde van zijn onderneming”.  

 

Heel veel ondernemers weten de waarde van hun onderneming op het moment dat zij deze willen gaan verkopen. Waarom is het nuttig om je bedrijf te waarderen?

Niet alleen op moment dat jij wilt verkopen. Het is altijd belangrijk en nuttig om te weten welke factoren de waarde van je onderneming bepalen. Wat is je onderneming nu waard?

 

Zijn er manieren om de waarde van je onderneming te verhogen? Allemaal essentiële dingen voor nu en ook voor later als je van plan bent ooit je onderneming van de hand te doen.   De waarde van een onderneming wordt bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen van de onderneming, die toekomen aan de eigenaar. Dus niet de (te beïnvloeden) winst, maar de vrije kasstromen, rekening houdend met het plegen van de noodzakelijke investeringen.  

 

Waardecreatie is iets anders dan winststreven. Winst is een boekhoudkundige grootheid. Winst is niet per definitie geld in jouw portemonnee. Het gaat er om hoeveel geld jij straks in je hand krijgt als beloning voor je investering. Geld dat je in jouw hand verwacht te krijgen is waarde. In het verleden gerealiseerde winst is geen waarde.  

 

Welke factoren bepalen de waarde? Er zijn drie soorten factoren die bepalend zijn voor de waarde. Geld, tijd en risico.  

1) Geld: denk aan hoeveel geld is er nu in en uit gegaan?

2) Risico:  het risicoprofiel van de onderneming. Hoe lager het risicoprofiel hoe hoger de waarde. Denk aan de afhankelijkheid van jou als ondernemer, de afhankelijkheid van die ene leverancier, de afhankelijkheid van die 1 of 2 grote klanten, de  concurrentiepositie, de afhankelijkheid van bepaalde medewerkers etc.

3) Tijd: Naast de toekomstige geldstromen speelt tijdvoorkeur, ofwel de vraag wanneer de geldstromen vrijkomen, een belangrijke rol binnen het waarderen van een bedrijf.

 

Wanneer worden welke geldstromen verwacht? Hoe vergroot je de waarde? Een  voor de hand liggende en meest zichtbare factor die de waarde positief beïnvloedt, is het zorgen voor stijgende positieve geldstromen. Dit kan door het verhogen van de inkomstenstromen en door het optimaliseren van de kostenstructuur. Ook heel belangrijk is de kapitaalbehoefte, waaronder wordt verstaan als de jaarlijkse investeringen in vaste activa en investeringen in netto werkkapitaal.   Het minimaliseren van investeringen in vaste activa is niet aan te bevelen. Dit kan direct of indirect de kwaliteit van de geleverde diensten of producten negatief beïnvloeden. Het kan de winstgevendheid van de onderneming en de continuïteit in gevaar brengen. Het is belangrijk dat ondernemingen blijven investeren in hun verdienmodel.  

 

Wat wel kan geoptimaliseerd worden is het werkkapitaal. Een onderneming heeft een bepaald niveau aan werkkapitaal nodig om de kernactiviteiten te kunnen ontplooien. Dit kunnen bijvoorbeeld debiteuren zijn of voorraden.  

 

Als een onderneming sterk groeit, ziet men vaak dat veel geld gaat ‘vastzitten’ in het werkkapitaal of dat de investering in het netto werkkapitaal hoog is. Dit betekent dat dit kapitaal niet vrij gebruikt kan worden en daarom niet bijdraagt aan de ondernemingswaarde.   Dit is één van de meest onderschatte factoren voor het bepalen van de waarde. Door een betere inzet van het werkkapitaal kan de jaarlijkse investering in het netto werkkapitaal worden verlaagd. Hierdoor neemt de waarde van de onderneming toe.  

 

Ik heb er vaker over geschreven: werkkapitaal is vaak een ondergeschikt onderwerp. In veel ondernemingen, zowel profit als non- profit organisaties, is management van werkkapitaal een ondergeschoven kindje. Elke manager of directeur weet dat het zal gebeuren, maar het heeft vaak geen prioriteit.   Voorraden, debiteuren en crediteuren lijken minder aandacht te hebben van ondernemers. Voorraden moeten er gewoon zijn, want “nee-verkopen”  is uitgesloten. Ook van de debiteuren weten we dat ze vast wel een keer betalen, dus dat zit wel goed, maar wanneer doet minder ter zake. En tenslotte moeten we onze leveranciers wel op tijd betalen, en dat doen we dan dus ook. Een wat gechargeerde uitgangssituatie, maar één die we in de praktijk wel eens aantreffen.  

 

Een effectief werkkapitaalbeheer helpt om extra liquiditeit te creëren maar ook een prima middel om extra waardecreatie in jouw onderneming te realiseren. Het gaat tenslotte om het totale rendement op het geïnvesteerde vermogen.  

 

Waardedenken is dus toekomstgericht denken. Op koers houden van jouw bedrijf en managen van jouw processen houdt onder meer in dat je denkt in toekomstige geldstromen en stuurt op waarde. In tegenstelling tot dat je stuurt op basis van jaarcijfers, de boekhouding, van kosten en omzet, van het voorgaande jaar.   Ik kan jou leren om hoe jij proactief inzicht kunnen krijgen in de waarde en value drivers van jouw onderneming.

 

Als je snel aan de slag wilt, kun je je ook aanmelden voor mij VIP programma. Deze programma is special voor MKB-ondernemers die meer omzet willen behalen tegen minder kosten. Deze VIP-dag staat helemaal in het teken van jou en jouw onderneming. Een dag waarin je leert hoe je de zaken anders kunt aanpakken. Je gaat ontdekken hoe het goed beheren van werkkapitaal een grote impact kan hebben op het functioneren van jouw onderneming. Ik help je graag om jouw bedrijf zo succesvol mogelijk te maken.
 
  

 

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe programma. Wil jij als eerste op de hoogte zijn? Laat HIER jouw gegevens achter en ik zal je binnenkort persoonlijk informeren.

 

 

Contact Me

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.