Hoe financieer je de groei van jouw onderneming (Deel I)

Hoe financieer je de groei van jouw onderneming (Deel I)

De redenen om te gaan ondernemen, verschillen van persoon tot persoon. De uitdaging en de wens om eigen baas te zijn, blijken door de jaren heen het belangrijkste motief te vormen.

 

Veel van deze ondernemers streven ook naar groei. De één is daar succesvoller in dan de ander. Ondernemingen die na of tijdens de startperiode groeipotentie in zich hebben, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid.

Maar groei betekent ook dat allerlei aspecten van de bedrijfsvoering de aandacht vragen: er komt van alles op de ondernemer af.

De veranderende eigen rol, de interne organisatie, het personeelsbeleid, de huisvesting, het klantenbeheer, het commerciële beleid, de inzet van social media en de financiering van de groei. Stuk voor stuk strategische vraagstukken die ervoor kunnen zorgen dat groei duurzaam wordt en dat de onderneming ook in een slechte economische situatie, tegen een stootje kan.

Desalniettemin is één van de grootste belemmeringen voor de groei van je bedrijf, het gebrek aan geld. Geld om de uitbreiding van de activiteiten naar groei te ondersteunen.

 

Om de groei van je bedrijf te financieren is extra werkkapitaal nodig voor meer loonkosten, een hoger debiteurensaldo, meer voorraden en meer machines.

 

Waar krijg je werkkapitaal voor de groei van je bedrijf?

 

Steeds meer groeiende en gezonde ondernemers krijgen hun werkkapitaal niet meer gefinancierd bij banken. De banken zijn niet meer zo happig op het financieren van ambitieuze ondernemers. Banken zijn steeds meer gebonden aan regelgeving en kunnen weinig tot geen risico’s nemen. Daarom zoeken ondernemers naar alternatieven, en dat worden er steeds meer.

 

Eén van de goedkoopste manieren om de groei van je bedrijf te financieren is de optimalisatie van werkkapitaal. Je kunt al merkbare resultaten hierdoor bereiken binnen een relatief korte periode.

 

 

Weke rol speelt werkkapitaal voor de groei van je bedrijf

 

De naam werkkapitaal is misleidend. Laatst heb ik het weer een paar keer meegemaakt. Tijdens een netwerkborrel met andere ondernemers vertelde ik, dat ik er voor zorg dat geld, dat vast zit in voorraad, debiteuren en crediteuren, liquide wordt. Hetgeen resulteerde in veel fronsende wenkbrauwen. 

 

Andere keer zei een ondernemer tegen mij dat hij in de veronderstelling was, dat hoe hoger het werkkapitaal is, des te beter. Het geeft aan, dat het toch niet voor iedereen geheel duidelijk is hoe werkkapitaal bedrijven kan beïnvloeden. 

 

Heel vaak wordt werkkapitaal geassocieerd met eigen vermogen. Dat is het niet, in tegendeel, het legt beslag op het vermogen en het vermindert het saldo op jouw bankrekening. Een groot werkkapitaal belemmert daarom de groei van je bedrijf. Werkkapitaal vrijmaken is daarom de goedkoopste manier van financieren.

 

Voor de duidelijkheid: Het is belangrijk (en voordelig) om het werkkapitaal van je bedrijf zo klein mogelijk te houden!! Maar uiteraard heb je meer werkkapitaal nodig bij groei van je bedrijf.

 

Waarom is het werkkapitaal van een goed georganiseerd bedrijf zo klein mogelijk? Dat is gemakkelijk te zien als je naar de belangrijkste posten kijkt:

 

§  Voorraden grondstoffen en producten zijn nodig om schommelingen in aanvoer en verkoop op te vangen. In grote voorraden gaat echter veel geld zitten, het vraagt (soms dure) opslagcapaciteit en als voorraden te lang liggen kunnen ze incourant worden. Een goed georganiseerd bedrijf minimaliseert de voorraden door scherpe planning en goede logistiek.

 

§  Onderhanden werk zijn geleverde diensten of producten die nog niet gefactureerd zijn. Daarvoor heb je inkoopkosten en misschien loonkosten gemaakt. Deze kosten zijn te verminderen door snel te factureren in combinatie met gedeeltelijke voorruitbetaling.

 

§  Vorderingen op afnemers (debiteuren) die te lang openstaan verhogen het debiteurenrisico en het aantal wanbetalers, en dwingen je om een groter beroep te doen op bankkrediet. Een goed facturatieproces beperkt het debiteurensaldo.

 

§  Crediteuren en dan met name de schulden hier aan, is een vorm van renteloos krediet. Dat maximaliseer je als je jouw crediteuren pas op de uiterste betaaldatum betaald. Daarnaast is het soms mogelijk bij grote aankopen een langere betaaltermijn te bedingen.

 

Volgende week in mijn blog, Deel 2 over de financiering van groei.

 

Wil jij inzicht krijgen in jouw werkkapitaalsituatie? Heb jij behoefte aan persoonlijke begeleiding om jouw processen te optimaliseren zodat jij meer financiële ruimte krijgt?  
 


 

Als je snel aan de slag wilt, kun je je ook aanmelden voor ons VIP programma. Wij helpen je graag om jouw bedrijf zo succesvol mogelijk te maken.
 


 

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe programma. Wil jij als eerste op de hoogte zijn? Laat HIER jouw gegevens achter en ik zal je binnenkort persoonlijk informeren.

.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.


Escribir comentario

Comentarios: 0